AED

Základní informace

Autor: Kancelář pro obec

Dnes si povíme něco o v poslední době docela propagované zdravotnické pomůcce. Jedná se o AED (Automatizovaný Externí Defibrilátor). Tento přístroj je navržený tak, aby jej mohli obsluhovat jak laici tak profesionálové. Je to především díky tomu, že po zapnutí AED vám přístroj sám říká jak to máte udělat a vše je vytvořeno nanejvýš ,,blbuvzdorně", takže vlastně ani není co pokazit. V dnešní době je většina defibrilátorů vybavena dvěma typy elektrod a to dětskými a dospělými.

Tyto elektrody se liší velikostí a na obalu je vždy viditelně napsáno o jaký typ se jedná. Kdy vlastně samotný defibrilátor použít? V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. Zde se můžete podívat na video jak to vlastně všechno funguje https://www.youtube.com/watch?v=Qhf44hovNak