Konference: Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech

Základní informace

Autor: Kancelář pro obec

Dna 26. záři 2018 se uskuteční v aule VŠB-TU Ostrava konference na téma „Nebezpečí plynových zařízení v domácnostech – prevence proti vzniku požárů, výbuchů a otrav“. Celou konferenci pořádá Česká asociace hasičských důstojníků, z. s. ve spolupráci s HZS MSK, HZS  OLK, VŠB-TUO FBI a HZS ČR.

Budeme tam, tak přijďte.