Literární soutěž

Základní informace

Autor: Kancelář pro obec

Dobrý den. Dnes se pověnujeme troše kultury a literatury a to tím, že si povíme něco o literární soutěži zaměřené na užitečnost detektorů splodin a plynů. Nejprve něco obecně k celé této soutěži. Soutěž s názvem „Jak mě (nás) hlásič zachránil a nebezpečí zabránil“ připravila Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje a s Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Soutěž se konala prostřednictvím internetu a vyhlášení výherců proběhlo v rámci Evropského dne tísňové linky 112, který každoročně připadá na 11.2. Cílem celé soutěže bylo ohodnotit a ocenit písemné práce, které vycházeli především z kladných osobních zkušeností, nebo ze zkušeností někoho blízkého v okolí v rámci záchrany majetku či života za pomoci hlásiče.

První místo obsadila práce „Spálené perníčky" od Nikoly Puškárové z Plzně. Jako cenu obdržela detektor oxidu uhelnatého. Na druhém místě skončila Jaroslava Pechová z Prahy 4 a na třetím místě se umístila Josefa Růžičková z Šumperku. Obě tyto soutěžící, které se umístily na stupních vítězů také obdrželi požární hlásiče. Do soutěže se zapojilo přibližně 20 prací, takže bylo z čeho vybírat.

Celá soutěž spadá pod rozsáhlou hasičskou kampaň, která odstartovala v roce 2013. Od té doby hasiči připravily a zorganizovali mnoho konferencí a seminářů a v neposlední řadě vydali sérii preventivních letáků, které jsou zdarma dostupné na internetu.

Vše je průběžně doplněno o stanoviska odborníků. Konkrétnější informace získáte na webu www.detektory.cahd.cz V rámci kampaňe přistoupila města Olomouc a Ostrava a jejich obvody k montáži čidel do svých obecních bytů, stejně jako Moravskoslezský kraj do bytů seniorů.