Práce ve výškáh

Základní informace

Autor: Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

Odborná příprava jednotek SDH ve výšce a nad volnou hloubkou v ÚHŠ Jánské Koupele PDF Tisk Email Odborná příprava jednotek SDH ve výšce a nad volnou hloubkou v ÚHŠ Jánské Koupele V souladu s Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČRje povinností velitele jednotky SDH obce (bez ohledu na kategorii jednotky organizovat a realizovat každoročně pravidelnou odbornou přípravu v doporučeném rozsahu 16 hodin pod vedením velitele jednotky PO k udržování a prohlubování znalostí a dovedností stanovených pro výkon práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Tato povinnost byla stanovena v roce 2014. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že problematika činností ve výšce a nad volnou hloubkou je značně specifická. Jedná se o jednu z mála činností hasiče, u které není možné dodržet zásadu práce ve skupině a činnost ve výšce a nad volnou hloubkou je individuální záležitostí s omezenými možnostmi jištění. Dále školitel organizující odbornou přípravu musí disponovat rozsáhlými znalostmi, které jsou potřebné k bezpečné a efektivní organizaci samotné odborné přípravy. Jakýkoli nesprávný návyk, který následně může způsobit chybu nebo chyba samotná při samostatné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou je v řadě případů fatální. Povinnost organizovat pravidelnou odbornou přípravu jednotky SDH obce je, v souladu s platnou legislativou, směrována na velitele jednotek SDH obcí. V souladu s výše uvedeným se nejedná o nejvhodnější řešení a právě z tohoto důvodu pověřené vzdělávací zařízení SH ČMS – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele od roku 2014 organizuje instrukčně metodické zaměstnání Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro jednotky SDH obcí, které je orientováno na vybrané členy jednotek SDH obcí, v jejichž gesci by nadále měla být odborná příprava jednotky SDH obce. Tento IMZ je v rozsahu 24 hodin a dle zpětné vazby absolventů je program IMZu velmi zajímavý a přínosný, nicméně jeho absolvování je fyzicky a psychicky náročné. Uvedeného IMZu se v průběhu roku 2014 a 2015 účastnily již desítky členů jednotek SDH obcí. Dalším velkým problémem při realizaci požadavků 16-ti hodinové pravidelné odborné přípravy hasičů jednotek SDH obcí ve výšce a nad volnou hloubkou je omezení vybavení jednotek SDH obcí prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Jedná se především o postroje, karabiny, slaňovací prostředky, ochranné přilby a další, kdy je jednotka SDH obce zpravidla vybavena dvěma až třemi sadami pro činnosti ve výšce a dna volnou hloubkou. V situaci kdy je počet hasičů v jednotce SDH obce minimálně 12, a v řadě případů je mnohem vyšší, jedná se téměř o neřešitelný problém při praktické části odborné přípravy, která je základem. Z tohoto důvodu UHŠ Jánské Koupele nabízí nově možnost zápůjčky (za úplatu) specifikovaného vybavení pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou tak, aby bylo možné realizovat praktickou část pravidelné odborné přípravy jednotky SDH obce ve výšce a nad volnou hloubkou. Dále existuje možnost lektorsky zabezpečit pravidelnou odbornou přípravu v jednotce SDH obce personálem ÚHŠ Jánské Koupele včetně zabezpečení terénů pro praktickou část odborné přípravy. V případě zájmu je jako kontaktní osoba určen zástupce ředitele školy, Ing. Petr Vícha, e-mail: skola.vicha@o2active.cz, mob: 721 814135. Ing. Jan Karger Ředitel ÚHŠ Jánské Koupele