Soutěž na VŠB

Základní informace

Autor: VŠB TU Ostrava

Hasiči v Ostravě 11. listopadu 2015 se soutěžní tým Střední průmyslové školy Hranice oboru Požární ochrana vydal na Vysokou školu báňskou v Ostravě obhájit závěrečnou zprávu projektu „Možnosti zvyšování požární bezpečnosti obcí“, která byla vyhlášena 1. dubna 2015. Zabývali jsme se zabezpečením požární ochrany v obci Lešná. Zaměřili jsme se na zákon o požární ochraně, ze kterého vyplývají povinnosti udělené obci, a na základně toho jsme kontrolovali, zda to daná obec splňuje. Výsledkem byla závěrečná práce, poster a prezentace, která se prezentovala v nové ostravské aule. Konkurence byla velká, ale ani to nás neodradilo. Z Ostravy jsme si odvezli ocenění za nejlepší poster, ale co pro nás bylo důležitější – odnesli jsme si zkušenost k nezaplacení. Účelem naší práce nebylo obec zkritizovat, ale zvětšit požární bezpečnost a informovanost v obci. Nejen já, ale i celý tým věříme, že se nám to alespoň trochu povedlo. To je náš největší úspěch.