Test bezpečnosti

Základní informace

Autor: VŠB TU Ostrava

Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava vyvíjejí monitorovací zařízení zajišťující vyšší bezpečnost hasičů a záchranářů více zde: http://www.vsb.cz/cs/media/tiskove-zpravy/?reportId=28945&lang=cs