Základní infomace
Portfolio činnosti
Kontakt

Česká asociace hasičských důstojníků

Působnost organizace

Informace o společnosti

Základní poslání

Občanské sdružení bylo založeno v roce 1996 za účelem vytvoření odborné platformy vedoucích představitelů tehdejších Hasičských sborů okresů a měst k prosazení vysoce odborného názoru na požární ochranu ve vztahu k orgánům státní správy i samosprávy, jakož i ve vztahu k Vládě ČR a Parlamentu ČR.

V průběhu doby se činnost v Asociaci otevřela všem důstojníkům HZS ČR. Aktivita ČAHD je směřována k uznání požární ochrany jako vysoce humanitárního systému pomoci v krizových situacích, který přinese při dané úrovni managementu, organizace, výcviku, legislativy a hasičské výzbroje a zejména lidského potenciálu nejefektivnější, nejprogresivnější a nejekonomičtější výsledky pro zmírnění ztrát a následků na životech a zdraví lidí, na majetku a ekonomice v souvislosti s požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Občanské sdružení má působnost na území celé České republiky. Organizace ČAHD je zastoupena Sněmem ČAHD, Radou ČAHD a Prezidentem ČAHD. Vrcholným orgánem ČAHD je Sněm, který se schází minimálně jedenkrát ročně.

Členství

Členem asociace se může stát příslušník Hasičského záchranného sboru ČR s důstojnickým hodnostním označením. Osoba, která není příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR, nebo nemá důstojnické hodnostní označení, se může stát členem na základě doporučení Rady ČAHD. Členem se stává žadatel po schválení sněmem ČAHD.

Česká asociace hasičských důstojníků je členem Federace asociací hasičských důstojník Evropské unie. (FEU).  www.f-e-u.org

Portfolio naší činnosti

Nová dlouhodobá kampaň varující před rizikem plynů v domácnostech

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila v srpnu 2013 dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například oxidu uhelnatého či propan-butanu, v domácnostech. Nyní ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a HZS Olomouckého kraje (HZS OLK) připravuje několik varovných letáků, které jsou a budou tištěny jak v papírové podobě, tak již jsou k dispozici ke stažení a volnému využití různými subjekty. Uloženy jsou zde na webu asociace.

Na těchto zmíněných stránkách ČAHD jsou k dispozici mj. otevřené seznamy detektorů plynů (i s cenovými relacemi), které upozorňují na přítomnost plynů v domácnostech. Ty velmi snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Je zde možné nalézt i statistiku událostí, které mají souvislost s plynnými látkami, a další zajímavé informace, týkající se plynných látek, ale obecně i požárů. ČAHD připravuje podrobnější brožuru k problematice.

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob po možných výbuších zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Časté jsou dnes také otravy zplodinami při nedokonalém spalování (například karmy v koupelnách apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.

Další naše činnost spočívá ve vzdělávání členů JPO a vytvoření SOUHRNU  METODICKÝCH  PŘEDPISŮ   pro činnost jednotek PO,  který je umístěn na http://metodika.cahd.cz/

 

Kontaktní informace

Telefon: 420 950 730 300
Email: cahd@cahd.cz
Internetové stránky: www.cahd.cz