Základní infomace
Kontakt

Hasičské noviny

Působnost organizace

Informace o společnosti


… noviny ,  bez  kterých  se  opravdový hasič neobejde

Nezbytným předpokladem dobré činnosti každé organizace je dostatek informací. To platí i pro členy a funkcionáře jednotek požární ochrany a hasičských sborů. Nejinspirativnější informace z hasičského prostředí přináší dvakrát měsíčně Hasičské noviny.

Hasičské noviny otiskují nejdůležitější informace z jednání vrcholných orgánů požární ochrany, sledují vydávání předpisů ovlivňující požární bezpečnost, představují novinky v požární technice, popisují zajímavé zásahy jednotek PO, přináší reportáže z nejprestižnějších soutěží...

 

O bezplatný ukázkový výtisk je možné si napsat na e-mail: distribuce@hasicisro.cz.

Kontaktní informace

Telefon: 491474150
Email: hasici@tiscali.cz
Internetové stránky: http://www.hasicskenoviny.cz/