Základní infomace
Portfolio činnosti
Kontakt
Obchodní podmínky

Rehose

Působnost organizace

Výročí člena, Výročí SDH, Ostatní výročí

Informace o společnosti

Ahoj, jmenuji se Martin Kubeš.

Jako hasič technik CHTS jsem pracoval na směně B u HZS Jihočeského kraje v Českém Krumlově.
I přes to, že je to již mnoho let co jsem HZS opustil, hasičina je pro mne stále srdeční záležitostí.

Pod značkou reHOSE vyrábím originální tašky, opasky a doplňky nejen z použitých hasičských hadic. K výrobě používám jen prvotřídní materiály a komponenty vyrobené v ČR nebo EU. Mohu tak nabízet originální výrobky s vysokou kvalitou.

5% z ceny každého zakoupeného výrobku převádím na konto Nadace policistů a hasičů.   

Budu rád, když mou snahu podpoříte. 

Portfolio naší činnosti

reHOSE...originál s příběhem

  • produkty jsou ručně vyráběny v České republice
  • kvalitní komponenty a špičkové zpracování 
  • každý kus je originál s vlastním příběhem
  • všechny výrobky reHOSE jsou vegan friendly

 

Prověřeno ohněm

Požární hadice...materiál ze kterého jsou vyrobeny opasky reHOSE původně sloužil k dopravě vody při hašení požárů a odčerpávání vody ze zaplavených prostor. Hadice jsou jakousi pupeční šňůrou pro zasahující hasiče při zdolávání požárů.

Výroba

Všechny výrobky reHOSE jsou ručně vyráběny v České republice. Komponenty a materiály použité při výrobě pocházejí od výrobců z ČR nebo EU.

Originál

Každý produkt reHOSE je originál! Všechny použité hadice jsou na začátku výroby pečlivě vyčištěny. I po vyčištění však zůstávají na hadicích různé oděrky nebo fleky. Opasky tak mají svou jedinečnou patinu.

Kontaktní informace

Telefon: 777871501
Email: rehose.cz@gmail.com
Internetové stránky: http://www.rehose.cz/kontakt/

Obchodní podmínky

BCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní údaje

Dodavatel

Martin Kubeš
Kostelní 957/1
České Budějovice
370 04
IČ: 73561061

Dodavatel je zapsán v živnostenského rejstříku vedeném Obecním živnostenským úřadem v Českých Budějovicích.
Dodavatel není registrovaným plátcem DPH.

(dále jen „dodavatel“)

2. Objednávka zboží a kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s uvedenými Obchodními podmínkami, a zejména že byl poučen o možnostech odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Seznam zboží na stránkách www.reHOSE.cz a sdílených stránkách je katalogem běžně dodávaného zboží.
Zboží může zákazník objednat telefonicky, e-mailem nebo přes objednávkový formulář v e-shopu. Dostupnost zboží je vždy uvedena u jednotlivých položek.
Při objednání v e-shopu zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.

Zrušení objednávky
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží označené „skladem“ je zpravidla expedováno nejpozději následující pracovní den po objednání (v případě objednání na dobírku) nebo připsání peněz na náš účet (platba předem).
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvede při objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

Ceník dopravného
Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím přepravní služby České pošty.
Cena dopravného je 50,- Kč při platbě předem a 90,- Kč při platbě dobírkou.

Při objednávce v celkové hodnotě nad 1500,- Kč je poštovné zdarma.

Doručení v rámci Českých Budějovic je zdarma.

Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží.
a) hotově u dodavatele při přebírání zboží
b) dobírkou při doručení
c) bankovním převodem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

d) online převodem nebo platební kartou přes systém PayPal

Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad o zakoupení a návod k použití výrobku.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození výrobku budeme řešit možnosti nápravy ke spokojenosti zákazníka buď přiměřenou slevou nebo bude dodán výrobek nový. Pokud je zásilka zaslána na dobírku a jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat.

Podepsáním dokladu řidiči zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte samotné zboží.

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práva z vady

Reklamace

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, vady vzniklé nesprávným skladováním a nesprávným používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Pozor! – případné opotřebení nebo drobné oděrky na povrchu hadice použité k výrobě jsou součástí výrobku (výrobky se šijí z vyřazených hadic). Nemohou tedy být považovány za důvod k reklamaci.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.reHOSE.cz či sdílených obchodech, může se osobně obrátit přímo na dodavatele. V zájmu rychlého zahájení reklamace doporučujeme připravit doklady o zakoupení, záruční list (je-li součástí) a popis závady výrobku. Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.
Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení. Pro více informací nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420777871501 nebo emailem na rehose.cz@gmail.com.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace
Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit dodavateli nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku, nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.
Pokud se rozhodnete pro vrácení zboží, prosíme o jeho zaslání na adresu:
Martin Kubeš, Kostelní 957/1 37004 České Budějovice
Žádáme spotřebitele, aby spolu s vraceným zbožím zaslali pokud možno doklad o zakoupení a uvedli skutečnost, že se jedná o vrácení zboží do 14ti dnů. Tyto informace přispějí k urychlení vyřízení a spokojenosti spotřebitele.
Pro více informací nás kontaktujte telefonicky na čísle +420777871501 nebo emailem na rehose.cz@gmail.com.

Zásilky ze kterých není patrné proč k nám byli zaslány budou vráceny odesílateli.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi veškerá přijatá plnění. Dodavatel bude zákazníka o odstoupení od smlouvy informovat telefonicky nebo e-mailem.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí převodem na účet kupujícího již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 14 dnů po vrácení zboží.

7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „registrace zákazníka“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na rehose.cz@gmail.com nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.reHOSE.cz.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2014.