P O Z O R !!! Kurz řidičů pro členy JSDHO

Základní informace

Autor: Ústřední odborná rada represe

Kurz řidičů pro členy jednotek SDH obcí v podmínkách ZÚ HZS ČR
V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) písm. d) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském
záchranném sboru České republiky a o změně některých předpisů (dále jen „zákon o HZS
ČR“) je určen ZÚ HZS ČR k provádění výcviku k získání řidičského oprávnění složek IZS.
V této věci bylo na centrální úrovni rozhodnuto, že ZÚ HZS ČR bude zabezpečovat výcvik
(kurz) k získání řidičského oprávnění (pro skupinu „C“) pro členy jednotek SDH obcí.
Vzhledem ke značnému zájmu o tento kurz ze strany jednotek SDH obcí bude výcvik řidičů
probíhat již v tomto roce a to jednak v rámci tzv. „pilotního kurzu“ a dále v období 2017+.

 

Vedoucí ˇustřední odborné rady Bc. Robert Kučera

Kurz řidičů JSDHO