Základní infomace
Portfolio činnosti
Aktuální informace
Kontakt

Ústřední odborná rada represe

Působnost organizace

Informace o společnosti

Ústřední odborná rada represe je stálým poradním pracovním orgánem SH ČMS, který

  1. navrhuje odbornou, popř. věcnou, organizační a právní stránku činnosti sdružení a navrhuje opatření k jejich řešení, včetně předkládání návrhů a úprav obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů sdružení,
  2. připravuje opatření k metodickému řízení těchto činností, působí k realizaci přijatých opatření a vyjadřují se k navrhovaným opatřením ve styčných činnostech,
  3. zabezpečuje výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování zejména publikační a školicí činností a prostřednictvím odborných konferencí.

Aktualní informace

Metodické listy Bojového řádu potřebné ke školení pravidené odborné přípravy pro rok 2017

Výcvikový rok 2017 a Metodické listy Bojového řádu Metodické listy bojového potřebné k pravidelné odborné přípravě členů JPO Hezký den Bc. Robert Kučera vedoucí UORR SH ČMS  

16.1.2017

P O Z O R !!! Kurz řidičů pro členy JSDHO

Kurz řidičů pro členy jednotek SDH obcí v podmínkách ZÚ HZS ČRV souladu s ustanovením § 8 odst. 2) písm. d) zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičskémzáchranném sboru České republiky a o změně některých předpisů (d...

19.8.2016

Metodický návod - Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva SDH

            Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně vý...

26.6.2016

Legislativní podstata programu Kancelář pro obec a program ALL HZS

Dobrý den, na množící se dotazy na téma synchronizace systémů KPO a programu ALL odpovídáme: Legislativní podstata programu Kancelář pro obec a program ALL HZS Program Kancelář pro obec vznikl před 14 lety na základě...

17.6.2016

Pravidla pro SSU - Siář

Autor Bc. Robert Kučera,   e-mail  robert.kucera@hzsmsk.cz

21.3.2016

Legislativa ke komínům

VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Autor Bc. Robert Kučera,   e-mail  robert.kucera@hzsmsk.cz

26.2.2016

Záznam o předání místa zásahu

Autor Bc. Robert Kučera,   e-mail  robert.kucera@hzsmsk.cz

26.2.2016

Dotace

Vážení velitelé. Ve středu 27. ledna 2016 byla v budově úřadu vlády ČR slavnostně odstartována nová dotace pro dobrovolné hasiče. Slavnostní zahájení provedli premiér Bohuslav Sobotka, ministr vnitra...

26.2.2016

Portfolio naší činnosti

Zaměření činnosti Ústřední odborné rady represe na následující období 

 

Zásadním způsobem ovlivnit podíl a kvalitu zabezpečování odborné přípravy jednotek SDH obcí

Ve spolupráci s příslušnými HZS Krajů zvyšovat podíl SH ČMS na odborné přípravě členů JSDHO, zejména při provádění praktického výcviku, jako součásti odborné přípravy. Tento úkol řešit v ohledu na změnu pravidel zajišťování odborné přípravy, která je platná od roku 2014.

 

Zvyšování odborné úrovně členů SDH prostřednictvím specializací Hasič I. až III., strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS.

Provést revizi směrnic k provádění uvedených specializací. Na základě provedené revize přijmout opatření ke zkvalitnění odborné i věcné stránky věci. Zásadním způsobem dostat do podvědomí členů SDH a JSDHO nutnost zvyšování osobní úrovně skládáním těchto specializací.

Každoročně vyhlašovat zkoušky plnění uvedených specializací.

 

Opětovné zahájení vydávání dokumentu „Výcvikový rok“.

Na základě každoročního rozhodnutí GŘ HZS ČR o zaměření odborné přípravy JPO pro následující rok, zkomponovat ucelený dokument „Výcvikový rok“ pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií.

 

Spolupráce s GŘ HZS ČR na ústřední úrovni.

1)Požádat GŘ HZS ČR o „přidělence“ do ÚORR – příslušník, se kterým budeme diskutovat názorové shody v rámci činností JSDHO, SH ČMS

2)Prosadit účast zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR v rámci odborné přípravy, činnosti JPO a strojní služby.

 

Spolupráce ÚORS

Spolupracovat s ústřední odbornou radou soutěží při organizaci a zajištění hasičských soutěží.

 

Instruktážně metodické zaměstnání vedoucích ORV okresů a ORV krajů

Pokračovat v organizování metodických zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad velitelů.

 

Spolupráce ÚORR a Ústředních hasičských škol

Podíl ÚORR na přednáškách v rámci vzdělávacích programů SH ČMS

Podíl na propagaci Ústředních hasičských škol

 

Spolupráce a zásadní podíl ÚORR na organizaci projektů:

Pyrocar

Hasičské slavnosti Litoměřice

 

Zahájit projekt propagace zájmové činnosti v jednotkách SDH

Je maximálně nutné zahájit nejen propagaci jednotek SDH obcí, ale především propagovat zájem jednotek o nové členy. Rada represe by měla této problematice věnovat pozornost a zacílit propagační kampaň na současnou mládež a občany v produktivním věku.

Kontaktní informace

Telefon:
Email: robert.kucera@hzspk.cz
Internetové stránky: