Záznam o předání místa zásahu

Základní informace

Autor: Ústřední odborná rada represe

Autor Bc. Robert Kučera,   e-mail  robert.kucera@hzsmsk.cz

Protokl o předání místa zásahu