Úvod - Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva

Základní informace

Autor: Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva SH ČMS

                           Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva

            Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro starosty (starostky) SDH k vytváření skupin dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva a k zapojení SDH do preventivně výchovné činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva“ výkonným výborem SHČMS dne 16.6.2016 se vytvořila možnost pro SDH vytvářet v souladu se Stanovami SH ČMS tzv. skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (dále jen SDOO).

       Skupina dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva (SDOO) je tvořena členy SDH nezařazenými v jednotce a řídí ji vedoucí skupiny. Mohou být zařazovány i členky SDH.

       Před vytvářením SDOO je nezbytné se seznámit s analýzou potřeb, kterou  dělá HZS kraje s obcí. Z jejich závěrů vyplyne skutečná potřeba vytvoření SDOO.  

       Členové SDOO mohou působit jako osoby poskytující osobní pomoc na výzvu starosty obce. V tomto případě se doporučuje uzavřít písemnou dohodu SDH s obcí. V této dohodě bude předem sjednán způsob a rozsah osobní pomoci pro potřebu ochrany obyvatelstva v obci. Pokud je v obci zřízena jednotka příslušného SDH obce je při sjednávání písemné dohody vždy nutné spolupracovat s velitelem této jednotky a obsah dohody v tomto případě orientovat zejména na pomoc a podporu této jednotce při plnění jejich úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva.

       Další možností je, že SDOO bude mít statut ostatní složky integrovaného záchranného systému. K  tomu musí být uzavřena písemná dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi SDH a hasičským záchranným sborem kraje (hl. m. Prahy).

       Využití  SDOO při řešení mimořádných událostí:

 1. a) doplňuje a podporuje celkovou činnost jednotky SDH obce (jednotky svého sboru). Pomoc poskytuje na základě požadavku velitele jednotky SDH obce nebo velitele zásahu,
 2. b) přímo plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva v obci na základě dohody SDH se starostou obce (městské části) o poskytování osobní pomoci, zejména v případě, že v obci není zřízena jednotka SDH obce.
 3. c) SDOO může mít statut ostatní složky IZS, plní úkoly na základě požadavků OPIS.

      K úkolům, které může SDOO plnit patří např.:

 • odstraňování malých překážek z vodního toku
 • zajišťování objektů proti vniknutí vody jednoduchými prostředky
 • stavba protipovodňových stěn
 • pomoc při pátrání a vyhledávání osob,
 • zabezpečení hlídkové služby v rámci hlásné povodňové služby v obci
 • odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech
 • podíl (pomoc) při zřizování a činnosti evakuačního střediska nebo  místa nouzového ubytování
 • pomoc při zajištění náhradního způsobu varování a informování obyvatelstva v obci (např. osobním kontaktem) zejména při poruše systému varování nebo v místech kde není zajištěno varování vůbec (chatové oblasti, letní dětské tábory)
 • pomoc při příjmu, skladování, výdeji a distribuci humanitární pomoci
 • logistická podpora činnosti jednotky SDH obce při dlouhodobějším nasazení