Základní infomace
Aktuální informace
Kontakt

Ústřední odborná rada ochrany obyvatelstva SH ČMS

Působnost organizace

Informace o společnosti

Odborná rada ochrany obyvatelstva - ústřední - zpracovává a předkládá VV SH ČMS:  

  • jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad pro získávání odznaků odbornosti v ochraně obyvatelstva
  • naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost,
  • metodický návod pro zapojování členů Sdružení k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva
  • ve spolupráci s MV-GŘ HZS ČR zpracovává zásady a obsah odborné přípravy techniků ochrany obyvatelstva
  • zpracovává a vydává zásady pro získání odbornosti specialista ochrany obyvatelstva a instruktor preventivně výchovné činnosti
  • metodicky připravuje a podílí se na odborném vzdělávání členů SH ČMS v oblasti OO,
  • připravuje a provádí porady v dané oblasti,
  • vydává metodické pokyny pro práci OR v krajích a na OSH,
  • podílí se na tvorbě a vydávání předpisů sdružení,
  • spolupracuje s MV-GŘ HZS, s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti OO, zejména při sledování změn v oblasti legislativy a realizaci koncepčních záměrů v oblasti OO

Aktualní informace

Úvod - Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva

                           Skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva             Schválením dokumentu „Metodický pokyn SHČMS pro...

26.6.2016

Kontaktní informace

Telefon: 725 082 284
Email: bohous.martinek@seznam.cz
Internetové stránky: