Základní infomace
Aktuální informace
Kontakt

VŠB TU Ostrava

Působnost organizace

Informace o společnosti

Fakulta bezpečnostního inženýrství je nejmladší fakultou VŠB – Technické univerzity Ostrava. Její vznik 1.8.2002 je reakcí na narůstající požadavky praxe na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblasti bezpečnostního inženýrství a související vědeckou a výzkumnou činnost. Zřízení nové fakulty představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost a požární ochranu na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. Uplatnění absolventu je všestranné jako příslušníků hasičských záchranných sborů, projektantů, bezpečnostních techniků v různých organizacích aj.. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Aktualní informace

Soutěž na VŠB

Hasiči v Ostravě 11. listopadu 2015 se soutěžní tým Střední průmyslové školy Hranice oboru Požární ochrana vydal na Vysokou školu báňskou v Ostravě obhájit závěrečnou zprávu projektu „Možnosti zvyšování požární bezpečnosti obcí“, která byla vyhlášena 1. dubna 2015. Zabývali jsme se zabezpečením...

23.11.2015

Test bezpečnosti

Vědci z VŠB – Technické univerzity Ostrava vyvíjejí monitorovací zařízení zajišťující vyšší bezpečnost hasičů a záchranářů více zde: http://www.vsb.cz/cs/media/tiskove-zpravy/?reportId=28945&lang=cs

10.9.2015

Kontaktní informace

Telefon:
Email:
Internetové stránky: http://www.fbi.vsb.cz/cs